Menu

Nhà liên kết phố 4

Thiết kế

1 trệt 2 lầu

Diện tích sử dụng (m2)

367.9 m²

Diện tích đất (m²)

154 m²

Sản phẩm khác

Nhà liên kết phố 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Nhà liên kết phố 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Nhà liên kết phố 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.